Η ύλη του Κέντρου Ρεφλεξολογίας και Έρευνας αναφέρεται σε παγκοσμίως αναγνωρισμένες μεθόδους Ρεφλεξολογίας όπως: - INGHAM METHOD - MILDRED CARTER - ROW SHUR HEALTH METHOD - NICOLA M.HALL- YVETTE EASTMAN - KEVIN & BARBARA KUNZ - LAURA NORMAN – CHRIS STORMER κ.α.

Βασική εκπαίδευση & Πρόγραμμα σπουδών


Πληροφορίες για τα μαθήματα κορμού, την πρακτική εξάσκηση, την παρακολούθηση διαλέξεων και τις εκδηλώσεις εκτός κέντρου.

 

Μεταπτυχιακή εποπτεία

Για να υποστηρίξουμε τους Αποφοίτους στα αρχικά τους βήματα, οργανώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ομάδες εποπτείας και υποστήριξης, και αυτό αποτελεί μέρος της διαρκούς εκπαίδευσης, η οποία για μας ποτέ δεν σταματά.